Oferta

  • KPiR – poprowadzimy ewidencję twojej książki przychodów i rozchodów
  • Ryczałt ewidencjonowany- zaewidencjonujemy zdarzenia gospodarcze dla ryczałtu
  • Księgi handlowe – ewidencja dla spółek jawnych, spółek z o.o., spółek komandytowych.
  • Kadry – poprowadzimy zagadnienia kadrowo płacowe
  • PFRON – pomagamy prowadzić dokumentację do refundacji składek i dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  • Wnioski kredytowe – przygotujemy i wypełnienimy wnioski kredytowe
  • Biznes Plany – opracujemy dokumentację planistyczną dla celów kredytowych oraz otrzymania dotacji
  • sporządzamy sprawozdania finansowe
  • sporządzamy zeznania i deklaracje dla GUS
  • pomagamy w zakładaniu firmy