Projekt

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Firma Buchalternet obecnie realizuje projekt o numerze:

RPKP.01.06.02-04-0373/19


Pod nazwą:

Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w celu dywersyfikacji działalności firmy Buchalternet poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu rachunkowości, doradztwa na poziomie rachunkowości zarządczej i doradztwa podatkowego; opartych na systemie rozproszonego przetwarzania dokumentów księgowych i  wykorzystaniu telepracy.


Projekt ten realizowany jest ze wsparciem Funduszy Unijnych w siedzibie firmy.

Siedziba firmy Buchalternet znajduje się w Bydgoszczy w budynku przy ulicy Fordońskiej 40 „Galeria wykończenia wnętrz Arkada” w pomieszczeniach  na drugim piętrze.


Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2019 r.