Cennik usług


Poniżej znajdują się cenniki za usługi związane z prowadzeniem księgi KSH i KPIR, jak i czynności z zakresu ubezpieczeń społecznych, sporządzania listy płac i dokumentacji ZUS oraz rozliczenie osób niepełnosprawnych z PFRON

Lp. Przedział Cena netto za KSH/m-c
1 do 20 520zł
2 od 21 do 50 1040zł
3 od 51 do 100 1250zł
4 od 101 do 150 1450zł
5 od 151 do 200 1770zł
6 od 201 do 250 1970zł
7 od 251 do 300 2180zł
8 od 301 do 350 2340zł
9 od 351 do 400 2600zł
10 od 401 do 450 2860zł
11 od 451 do 500 3020zł
12 od 501 do 550 3270zł
13 od 551 do 600 3480zł
14 od 601 do 650 3690zł
15 od 651 do 700 4000zł
16 od 701 do 750 4160zł
17 od 751 do 800 4370zł
18 od 801 do 850 4580zł
19 od 851 do 900 4890zł
20 od 901 do 950 5100zł
21 od 951 do 1000 5300zł
22 od 1001 do 1050 5560zł
23 od 1051 do 1100 5820zł
24 od 1101 do 1150 6080zł
25 od 1151 do 1200 6340zł
26 od 1201 do 1250 6600zł
27 od 1251 do 1300 6800zł
28 od 1301 do 1350 7020zł
29 od 1351 do 1400 7170zł
30 od 1401 do 1450 7280zł
31 od 1451 do 1500 7490zł
Lp. Przedział Cena netto za KPIR/m-c
1 do 40 230zł
2 od 41 do 45 240zł
3 od 46 do 50 290zł
4 od 51 do 75 370zł
5 od 76 do 100 470zł
6 od 101 do 150 600zł
7 od 151 do 200 780zł
8 od 201 do 250 890zł
9 od 251 do 300 1050zł
10 od 301 do 350 1150zł
11 od 351 do 400 1200zł
12 od 401 do 450 1300zł
13 od 451 do 500 1450zł
14 od 501 do 550 1500zł
15 od 551 do 600 1700zł
 1. Czynności jednostkowe w zakresie ubezpieczeń społecznych:
  • zgłoszenie właściciela lub osoby współpracującej (ZUA) 21 zł
  • zgłoszenie do ubezpieczenia z zdrwotnego (ZZA) 17 zł
  • zasiłek wychowawczy /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
  • zasiłek macierzyński /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
  • zasiłek ojcowski 16 zł
  • zaświadczenie o zarobkach 10 zł
  • wypowiedzenie umów o pracę 14 zł
  • wyliczenie stażu pracy 12 zł
  • umowa o pracę świadectwo pracy 21 zł
  • umowa cywilno-prawna 15 zł
  • zgłoszenie działalności w ZUS (ZFA,ZPA) 30 zł
  • zgłoszenia pracowników (ZUA) 19 zł
  • zgłoszenia członka rodziny (ZU) 15 zł
  • wyrejestrowanie pracowników (ZWUA) 19 zł
  • wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego(ZWUA) 15 zł
  • świadczenie rehabilitacyjne 12 zł
  • zwolnienie lekarskie pracownika 10 zł
  • zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej działalność Z-3 21 zł
  • koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT 11 13 zł
  • koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT4/ PIT8 10 zł
  • koszty sporządzenia informacji INF-1 40 zł
  • koszty prowadzonej korespondecji dot. zatrudnienia np.pisma do komornika 15 zł
 2. Koszty sporządzania listy płac i dokumentacji ZUS (na miesiąc):
  • 48 zł/ osobę dla wersji do 2 osób włącznie
  • 42 zł/ osobę dla wersji do 3 osób włącznie
  • 38 zł/ osobę dla wersji do 5 osób włącznie
  • 33 zł/ osobę dla wersji do 8 osób włącznie
  • 27 zł /osobę za każdą osobę powyżej 8 osób
  • 33 zł/ osobę dla podmiotu jednoosobowego (bez zatrudnionych osób bez względu na rodzaj formy tego zatrudnienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
   Jako osobę liczy się także osobę współpracującą./li>
  • 33 zł/ za każdego wspólnika sp. osobowej
 3. Za rozliczenie osób niepełnosprawnych z PFRON dodatkowo od każdej osoby (na miesiąc) 20 zł
 4. Uwagi:
  • Wszystkie ceny są cenami netto (bez uwzględnienia należnego podatku VAT w wys.23 %)
  • Zleceniodawca pokrywa też koszty wszelkich opłat, podatków wymaganych stosownymi ustawami
 5. Nowe stawki dla ryczałtu:
  • 170 zł +VAT gdy ilość dokumentów nie przekracza 30 w za dany m -c
  • 190 zł +VAT gdy ilość dokumentów zawiera się w przedziale od 31 do 40 za dany m-c
  • 240 zł + VAT gdy ilość dokumentów zawiera się w przedziale od 41 do 60 za dany m-c
  • 280 zł + VAT gdy ilość dokumentów zawiera się w przedziale od 61 do 80 za dany m-c