Cennik

Wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi uzależnione jest od ilości dokumentów w miesiącu kalendarzowym

LpPrzedziałCena netto za KSH/m-c
1do 20500
2od 21 do 501000
3od 51 do 1001200
4od 101 do 1501400
5od 151 do 2001700
6od 201 do 2501900
7od 251 do 3002100
8od 301 do 3502250
9od 351 do 4002500
10od 401 do 4502750
11od 451 do 5002900
12od 501 do 5503150
13od 551 do 6003350
14od 601 do 6503550
15od 651 do 7003850
16od 701 do 7504000
17od 751 do 8004200
18od 801 do 8504400
19od 851 do 9004700
20od 901 do 9504900
21od 951 do 10005100
22od 1001 do 10505350
23od 1051 do 11005600
24od 1101 do 11505850
25od 1151 do 12006100
26od 1201 do 12506350
27od 1251 do 13006550
28od 1301 do 13506750
29od 1351 do 14006900
30od 1401 do 14517000
31od 1451 do 15007200
LpPrzedziałCena netto za KPIR/m-c  
1do  40220
2od 41 do 45230
3od 46 do 50280
4od 51 do 75350
5od 76 do 100450
6od 101 do 150580
7od 151 do 200750
8od 201 do 250850
9od 251 do 3001000
10od 301 do 3501100
11od 351 do 4001150
12od 401 do 4501250
13od 451 do 5001400
14od 501 do 5501450
15od 551 do 6001550
16od 601 do 6501650
17od 651 do 7001700

Cennik usług w zakresie ZUS od dnia 01.04.2020r.

 1. Czynności jednostkowe w zakresie ubezpieczeń społecznych:
  – zgłoszenie właściciela lub osoby współpracującej (ZUA) 21 zł
  – zgłoszenie do ubezpieczenia z zdrwotnego (ZZA) 17 zł
  – zasiłek wychowawczy /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
  – zasiłek macierzyński /przy zatrudnianiu > 20 prac./ 21 zł
  – zasiłek ojcowski 16 zł
  – zaświadczenie o zarobkach 10 zł
  – wypowiedzenie umów o pracę 14 zł
  – wyliczenie stażu pracy 12 zł
  – umowa o pracę świadectwo pracy 21 zł
  – umowa cywilno-prawna 15 zł
  – zgłoszenie działalności w ZUS (ZFA,ZPA) 30 zł
  – zgłoszenia pracowników (ZUA) 19 zł
  – zgłoszenia członka rodziny (ZU) 15 zł
  – wyrejestrowanie pracowników (ZWUA) 19 zł
  – wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego(ZWUA) 15 zł
  – świadczenie rehabilitacyjne 12 zł
  – zwolnienie lekarskie pracownika 10 zł
  – zwolnienie lekarskie osoby prowadzącej działalność Z-3 21 zł
  – koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT 11 13 zł
  – koszty sporządzenia deklaracji rocznych PIT4/ PIT8 10 zł
  – koszty sporządzenia informacji INF-1 40 zł
  – koszty prowadzonej korespondecji dot. zatrudnienia np.pisma do komornika 15 zł

2a. Koszty sporządzania listy płac i dokumentacji ZUS (na miesiąc):
48 zł/ osobę dla wersji do 2 osób włącznie
42 zł/ osobę dla wersji do 3 osób włącznie
38 zł/ osobę dla wersji do 5 osób włącznie
33 zł/ osobę dla wersji do 8 osób włącznie
27 zł /osobę za każdą osobę powyżej 8 osób
33 zł/ osobę dla podmiotu jednoosobowego (bez zatrudnionych osób bez względu na rodzaj formy tego zatrudnienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło).
Jako osobę liczy się także osobę współpracującą.
33 zł/ za każdego wspólnika sp. osobowej
2b. Za rozliczenie osób niepełnosprawnych z PFRON dodatkowo od każdej osoby (na miesiąc) 20 zł

Uwagi:
1.Wszystkie ceny są cenami netto (bez uwzględnienia należnego podatku VAT w wys.23 %).
2.Zleceniodawca pokrywa też koszty wszelkich opłat, podatków wymaganych stosownymi ustawami.