fundusze unii europejskiej

Projekt


Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że Firma Buchalternet w restrukturyzacji obecnie realizuje projekt o numerze: RPKP.01.06.02-04-0373/19

Pod nazwą: Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe w celu dywersyfikacji działalności firmy Buchalternet w restrukturyzacji poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług z zakresu rachunkowości, doradztwa na poziomie rachunkowości zarządczej i doradztwa podatkowego opartych na systemie rozproszonego przetwarzania dokumentów księgowych i wykorzystaniu telepracy.

Projekt ten realizowany jest ze wsparciem Funduszy Unijnych w siedzibie firmy. Siedziba firmy Buchalternet w restrukturyzacji znajduje się w Bydgoszczy na ulicy Marszałka Focha 18.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.12.2019 r.